# Privacy policy

# 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD DOOR ABOUTGOODS EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

# A. Verzamelde informatie

AboutGoods verzamelt foto's van ontvangstbewijzen die zijn verzonden door haar partners (uitgevers van mobiele toepassingen voor bonnen, promotie of cashback) en extraheert de volgende gegevens :

 • Gebruikte taal en betrokken land
 • Identificatie van het verkooppunt (merk, fysiek adres)
 • Datum van afgifte van de bon (dag uur en minuut)
 • Lijst met gekochte artikelen (beschrijving van elk product, gewicht, hoeveelheid, betaalde prijs)
 • Eventuele korting per product en/of aan het einde van de kassabon
 • Totaal betaald, betaalmethode

Naast elke ontvangen afbeelding van een bon, vertrouwen de partners van AboutGoods het ook met de parameters ' Leeftijd' en ' Geslacht ' die zijn gekoppeld aan elke ' Unieke ID ' (unieke identificatie) van elke consument.

NB : de mogelijke aanwezigheid op bepaalde bonnen van een klantenkaartidentificatie die specifiek is voor elk individu wordt niet geanalyseerd of opgeslagen door AboutGoods (zie technische documentatie van het Kweeri-algoritme van AboutGoods : https://api-doc.kweeri.io/ (opens new window)

# B. Gebruik van verzamelde informatie

AboutGoods gebruikt de gegevens die door haar partners worden verstrekt voor de volgende doeleinden:

# 1. Uitvoering van het contract

AboutGoods vertrouwt geanonimiseerde en geaggregeerde individuele gegevens toe aan derden ten behoeve van taxatie uitsluitend op het gebied van marktonderzoek.

Geen enkel element dat door AboutGoods wordt gebruikt, opgeslagen of doorverkocht, maakt de identificatie mogelijk van personen die hun foto's van hun ontvangstbewijs aan haar partners hebben toevertrouwd, of de identificatie van de partners zelf.

De gegevens die door AboutGoods worden doorverkocht, bevatten de uitputtende lijst van de volgende informatie:

 • Unieke individuele code (code gecodeerd door AboutGoods anders dan die geleverd door onze partners)
 • Leeftijdsgroep van het individu (volgens INSEE-classificatie) en geslacht (M, V, NC)
 • Identificatie van het verkooppunt (merk, fysiek adres)
 • Dag, uur, minuut van aankoop
 • Lijst met gekochte producten (voor elk product: label, merk, gewicht, hoeveelheid, betaalde prijs)
 • Mogelijke kortingen per product of aan het einde van de kassabon
 • Gebruikte betaalmiddelen (contant, cheque, creditcard)

# 2. Toestemming

AboutGoods gebruikt geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die zijn geëxtraheerd uit de gegevens die door haar partners zijn verstrekt, voor zover ze hun eigen toestemming van de gebruiker hebben verkregen via hun eigen procedures.

# 3. Wettelijke verplichtingen

AboutGoods kan gegevens verwerken in het kader van de naleving van zijn wettelijke verplichtingen, om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor regelgevend onderzoek of naleving van toepasselijke wetgeving, om zijn gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om te voldoen op verzoek van de autoriteiten.

# 2. INFORMATIE DIE WIJ DELEN MET DERDE PARTIJEN

AboutGoods deelt geen van de verzamelde en opgeslagen gegevens, behalve de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die aan haar klanten worden verstrekt voor waarderingsdoeleinden.

In het bijzonder geeft AboutGoods geen enkele indicatie van de herkomst van de bonnen (mobiele toepassingen voor bonnen, promotie of cashback) of enige informatie die zou komen uit de profielen van hun gebruikers op deze verschillende mobiele applicaties, afgezien van hun leeftijdsklasse en hun geslacht.

# 3. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

AboutGoods kan informatie gebruiken en opslaan die is verzameld van zijn partners in landen buiten de Europese Economische Ruimte (inclusief de Verenigde Staten van Amerika of Canada). Houd er rekening mee dat landen buiten de Europese Economische Ruimte mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de Europese Unie.

De websiteservers bevinden zich in het bijzonder in de Verenigde Staten en de Europese Unie, en haar groepsmaatschappijen en externe serviceproviders en partners zijn over de hele wereld actief. Dit betekent dat wanneer AboutGoods gegevens van haar partners verzamelt, deze gegevens in een van deze landen kunnen worden verwerkt.

AboutGoods heeft echter passende beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit omvat de implementatie van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor overdracht van persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte, die bedrijven ertoe verplichten de persoonlijke informatie die zij verwerken vanuit de EER te beschermen in overeenstemming met de Europese wet inzake gegevensbescherming.

Deze modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt. AboutGoods heeft vergelijkbare passende veiligheidsmaatregelen getroffen met haar externe dienstverleners en partners, en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

# 4. UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN

De rechten die beschikbaar zijn voor individuen met betrekking tot de bescherming van hun persoonlijke gegevens zijn die welke worden toegepast door onze partners die over persoonlijke gegevens beschikken. Deze persoonlijke gegevens worden niet verzameld, noch opgeslagen, noch doorverkocht door AboutGoods.

# 5. GEGEVENSBEWARING

AboutGoods bewaart uitsluitend de gegevens die zijn geëxtraheerd uit de foto's van kwitanties die door haar partners zijn verstrekt, inclusief de UniqueID's die zijn versleuteld en gegenereerd door AboutGoods, evenals de waarden voor ' leeftijdsklasse ' en ' geslacht ' die aan elk van deze UniqueIDs zijn gekoppeld. Deze gegevens die uitsluitend zijn gereserveerd voor waardering op het gebied van marktonderzoek, worden bewaard voor een periode van 10 jaar.

AboutGoods vernietigt de foto's van kwitanties die door onze partners zijn verstrekt, zodra het proces van gegevensextractie en opslag is uitgevoerd met behulp van zijn algoritmen (zie lijst met gegevens in hoofdstuk 1). Deze vernietiging van gegevens wordt uitgevoerd binnen een termijn van maximaal één maand na de voltooide extractie van de gegevens beschreven in hoofdstuk 1.

# 6. UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID

Aangezien AboutGoods zijn klanten nieuwe soorten inhoud en diensten blijft aanbieden, kunnen de Sites de praktijken voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van informatie wijzigen. Als er een wezenlijke wijziging zou zijn in deze praktijken voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van informatie, zou deze alleen van toepassing zijn op de informatie die later wordt verzameld, en AboutGoods zal passende maatregelen nemen om haar klanten en leveranciers op de hoogte te stellen, in overeenstemming met het belang van de gemaakte wijzigingen.

# 7. VEILIGHEIDSVERKLARING

AboutGoods neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om geanonimiseerde individuele gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De gebruikte maatregelen zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van de verwerking van persoonsgegevens. AboutGoods exploiteert beveiligde datanetwerken die worden geleverd door industriestandaard firewall- en wachtwoordbeveiligingssystemen om te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder zijn controle.

# 8. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de privacypraktijken van AboutGoods, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens, afhankelijk van uw locatie:

 • per e-mail op contact@aboutgoods.net
 • per post naar AboutGoods, Papèteries Image Factory, 1, Esplanade Augustin Aussedat, 74960 Annecy-Frankrijk
Last Updated: 2/16/2022, 10:13:44 AM